Mali Avantajlar

%100 Vergi Muafiyeti:

BUSEB’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletmeler üretim faaliyetlerinden doğan kazançları üzerinden %100 kurumlar vergisi veya gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Gümrük vergisi KKDF muafiyeti:

BUSEB’de faaliyet gösteren firmalar KDV, gümrük vergisi ve %6 KKDF gibi gümrükle ilgili vergi ve gerekliliklerden muaf tutulmuşlardır.

Muhtasar Muâfiyeti:

Ürettiği ürünlerin en az %85’ini Türkiye harici ülkelere satan üretim ruhsatı sahibi firmalar çalışanları için ödedikleri maaşları üzerindeki gelir vergisinden %100 muaftırlar.

KAPAT