kALİTE İLKELERİMİZ

 • Vizyonumuz
  • Bursa Serbest Bölgesi’ni alanında Mükemmelliyet Merkezi yapmak,
  • Uzun vadeli geleceğimizi sürekli büyüyerek ve gelişerek güvenceye almak.
 • Misyonumuz
 • Uzun dönemli ve sürdürülebilir kamu yararı sağlama bilinci ile Türkiye’nin ve dünyanın örnek bir sanayi bölgesi olarak;

  • Paydaşlarımızın beklentilerini mükemmellik yaklaşımıyla karşılamak,
  • Türkiye ekonomisine destek olmak ve istihdamı arttırmak amacıyla yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekecek çalışmalar yapmak,
  • Yüksek teknoloji uygulamalı, çevreye duyarlı, ihracata yönelik üretim ile ticaret şirketlerini faaliyet alanımıza çekmek,
  • Sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarımızı geliştirmek,
  • Hizmetlerimizi çeşitlendirerek sürekli geliştirmek
  •  

POLİTİKALARIMIZ

KAPAT